Project CooL (coaching op leefstijl)Project CooL (coaching op leefstijl)

 

Wat is leefstijl en wat doet een leefstijlcoach?

Leefstijl is alles wat je doet en laat om gezond te blijven. Een leefstijlcoach kan je helpen daarin keuzes te maken en in actie te komen. De leefstijlcoach helpt je om een doel te formuleren en concrete stappen op weg daar naar toe te zetten.

De leefstijlcoach doet dat door te zorgen dat je de antwoorden vindt op de volgende vragen:

  • Wat is gezond? En hoe werkt dit voor mij?
  • Hoe maak ik gezonde keuzes en hoe zorg ik dat ik dit blijf doen?
  • Wat wil ik daarmee bereiken?

 

Wanneer mag ik deelnemen aan het leefstijlprogramma?

Je kunt je aanmelden voor het leefstijlprogramma als je:

 

  • Overgewicht hebt (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten
  • Of als je ernstig overgewicht hebt (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

 

Hier kun je bepalen of je een gezond gewicht hebt:
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-gewicht.aspx

 

Daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden:

  • Je bent ouder dan 18 jaar
  • Je bent verzekerd bij CZ, OHRA, Delta Lloyd
  • Ben je ergens anders verzekerd dan wordt het traject niet vergoed. De kosten van het basisprogramma en onderhoudsprogramma bedragen per programma € 365,95

 

Geen kosten voor deelname voor CZ verzekerden (incl. OHRA en Delta Lloyd)

Omdat dit project een initiatief is van CZ, is deelname aan het leefstijltraject voor CZ verzekerden gratis. Het wordt bekostigd vanuit de basiszorgverzekering en heeft zodoende geen invloed op je Eigen Risico. Deelname is dus kosteloos en op vrijwillige basis maar beslist niet vrijblijvend!

Ben je ergens anders verzekerd dan zijn de kosten van het basisprogramma en het onderhoudsprogramma beide € 365,95

 

Hoe ziet het programma er op hoofdlijnen uit?

Het CooL leefstijlprogramma bestaat uit een combinatie van groeps- en individuele begeleiding. Het programma is opgedeeld in 2 fasen: het basisprogramma en het onderhoudsprogramma (Booster).

 

Basisprogramma Intake + 8 groepssessies + 3 individuele gesprekken
Onderhoudsprogramma 8 groepssessies + 2 individuele gesprekken + 1 eindgesprek

 

De inhoud van de groepssessies:

 

DEEL 1BASISPROGRAMMA
BIJEENKOMST 1‘Kleine aanpassingen, groot effect’.
Over gedragsverandering.
BIJEENKOMST 2‘Kom in beweging’.
Gericht op bewegen en sporten, met medewerking van een sportstimuleringsmedewerker van de betreffende gemeente
BIJEENKOMST 3‘Lekker eten geeft structuur aan je dag’.
Gericht op gezonde voeding waarbij aandacht voor variatie, voedingswaarde, portiegrootte, regelmaat en bewust eten

BIJEENKOMST 4‘Slapen en ontspanning’.
Gericht op slaap, stress management en ontspanning.

BIJEENKOMST 5‘Afvallen is plannen’.
Gericht op planning, timemanagement en gezonde leefstijl

BIJEENKOMST 6‘Hoe maak ik mijn acties tot een succes’.
Zelfregulatie strategieën, hoe om te gaan met verleidingen. Valkuilen definiëren en terugvalpreventie.

BIJEENKOMST 7‘Hoe gezond is jouw weekend’
Gericht op vasthouden gezond leefpatroon in bijzondere situaties zoals het weekend, vakantie en feestdagen

BIJEENKOMST 8‘Hoe blijf ik in beweging’.
Gericht op langdurig voortzetten van nieuwe leefstijlgewoontes.

 

DEEL 2ONDERHOUDSPROGRAMMA
BIJEENKOMST 1‘Wat is je doel?’
Over doelen, gedrag en het effect van gedrag op je brein en vice versa.
BIJEENKOMST 2‘Beweging, waar zit je kans?’
Over conditie, feiten&fabels, handige apps.
BIJEENKOMST 3‘Voeding’
Hoe gezond/ongezond is je voedingspatroon

BIJEENKOMST 4‘Je Energie huishouding’
Over slapen, energiegevers en –nemers.
BIJEENKOMST 5‘Time management’
Niet hoe vind ik tijd, maar …. Hoe besteed ik mijn tijd.
BIJEENKOMST 6‘Succesvolle verandering’
Over hindernissen overwinnen en je eigen kwaliteiten en valkuilen
BIJEENKOMST 7‘Infobesitas’
Over de overvloed van informatie en bronnen: welke zijn betrouwbaar?
BIJEENKOMST 8‘Op eigen voet verder…’
Wie of wat heb jij nodig ter ondersteuning en hoe regel je dat?

 

Hoe lang duurt het leefstijltraject?

Het totale leefstijlprogramma heeft een looptijd van 2 jaar. In het eerste half jaar volgt je de eerste 8 bijeenkomsten van het basisprogramma. Deze bijeenkomsten worden met tussenpozen van 2 a 3 weken gepland. In fase 2 van het programma liggen de bijeenkomsten verder uiteen (4-6 weken) waarmee de totale programmaduur op 2 jaar komt. De doorlooptijd van het CooL leefstijlprogramma voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria zoals gesteld door het Platform Overgewicht Nederland en de zorgverzekeraars in Nederland.Youtube Youtube Facebook Facebook Instagram